• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา มอบผลิตภัณฑ์กระชายขาวชนิดแคปซูลจากบริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ ให้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ มอบผลิตภัณฑ์กระชายขาวชนิดแคปซูลจากบริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด จำนวน 2,000 กระปุก ให้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานต่อไป