• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา จัดกิจกรรมออกกำลังกายในโครงการ fit and fun

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.45 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้า ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา จัดกิจกรรมออกกำลังกายในโครงการ fit and fun โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกายเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงระเบียบวินัยมีการออกกำลังกายวิ่งวัดรอบพุงรอบเอวเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงลดน้ำหนักในคนที่มีไขมันสูงรอบพุงเกินมาตรฐาน