• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ด้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้ขยะ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการแยกขยะ ผ่านพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้จัดกิจกรรม อาทิ “โครงการลวดพระทำ” โดยนำลวดมาร้อยถุงพลาสติกเพื่อนำมาถวายวัด “โครงการ จีวรรีไซเคิล” “โครงการแยกขวด สู้ภัยโควิด” ซึ่งเดิมทางวัดจะนำขวดที่ได้รับบริจาคนำมารีไซเคิลทำเป็นผ้าผืนให้ชาวชุมชนจิตอาสาตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์และช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำให้มีเสียชีวิตจำนวนมาก วัดต่าง ๆ ต้องรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางวัดจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับพระสงฆ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
     ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้ถวายโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้แก่ พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง พระต้นแบบนักพัฒนา