• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับแม่บ้านที่ดูแลสำนักวิชาการ ที่หายจากติดเชื้อโควิด 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำใจในการปฏิบัติงานต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 
นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับแม่บ้านที่ดูแลสำนักวิชาการ ที่หายจากติดเชื้อโควิด 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำใจในการปฏิบัติงานต่อไป