• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่ม มอบให้กับประชาชน ตามโครงการ Senate Food

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สมหมาย เกาฏีระ รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบให้กับประชาชน คนด้อยโอกาส คนยากไร้ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามโครงการ Senate Food ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมที่สมาชิกวุฒิสภาช่วยกันระดมทุนและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือชุมชน สถานพยาบาลและศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยการประกอบอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว