• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ฯ มอบหน้ากากอนามัย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด CPE) เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน  ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี หม่อมหลวงสกุล มาลากุล และคณะกรรมการฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด CPE) เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติต้อนรับคณะฯ และเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป 
.
โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนส่วนราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาพปัญหาในการควบคุมโรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
.
ทั้งนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ ได้กล่าวให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผ่านพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ ตลอดจนกล่าวเน้นว่าวุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาจะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์โรคระบาดในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าประเทศจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป