• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

"การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา" (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม "การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา" (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการพูดคุยในครั้งนี้ และมีสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้
.
สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา : ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....” โดยมี นายตวง อันทะไชย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำในการพูดคุย โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา