• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชู ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) 

ศาสตรจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชู ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น สำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส และสำนักที่มีผลงานการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.)