• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) (Senate Innovation toward the Next Normal)

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.) 

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) (Senate Innovation toward the Next Normal) โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)