• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา มอบหน้ากากอนามัย ข้าวสารและถุงยังชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ บริเวณ ชั้น 10 อาคารรัฐสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยนายเจด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา มอบหน้ากากอนามัย ข้าวสารและถุงยังชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)