• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา ได้รับการร้องขอจากผู้นำหมู่บ้าน เพื่อขอให้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดในสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้รับการร้องขอจากผู้นำหมู่บ้าน เพื่อขอให้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดในสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี และอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดอย่างหนัก และเป็นสาเหตุให้โค-กระบือ ล้มตายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามที่ได้รับการร้องขอ