• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสา ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดสมุทรปราการ หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสา  ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 770,000 บาท เครื่องวัดสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง รวม 130,000 บาท และเงินสด จำนวน 115,000 บาท เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ นำใช้ในภารกิจทางการแพทย์สำหรับดูแลประชาชนต่อไป