• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด เขตบางซื่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายจิรชัย มูลทองโร่ย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนายจเด็จ อินสว่าง ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “สว.เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19” โดยจุดแรกลงพื้นที่ ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด เขตบางซื่อ เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 188 ครัวเรือน พร้อมด้วยผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 16 ราย จากนั้น เดินทางไปยังชุมชนหลังโรงเจ เขตจตุจักร เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 128 ครัวเรือน พร้อมด้วยผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 21 ราย โดยมีผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ   
.
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง วุฒิสภาได้รวบรวมเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภาจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำโครงการ “สว.เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19” โดยจัดถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีชุมชนที่มีความลำบากในการดำรงชีพจากภาวะการแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพไปแล้ว จำนวน 6 ชุมชน รวม 715 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ ชุมชนศรีนครินทร์ 9 เขตสวนหลวง ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน ชุมชนริมคลองกระจะ เขตบางกะปิ ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต และชุมชนซอยรัชฎภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี
.
สำหรับการดำเนินโครงการฯ ครั้งต่อไป กำหนดมีขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน โดยจะไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชุมชนสี่แยกทศกัณฑ์ เขตบางแค และชุมชนบางเชือกหนัง 13 เขตตลิ่งชันเป็นลำดับต่อไป