• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ผู้แทนสำนักกรรมาธิการ 2 ส่งมอบถุงกระดาษทำมือ เพื่อใช้ใส่ยาหรือสิ่งของผู้มารับบริการแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้แทนสำนักกรรมาธิการ 2 ส่งมอบถุงกระดาษทำมือ เพื่อใช้ใส่ยาหรือสิ่งของผู้มารับบริการแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักกรรมาธิการ 2 "พับถุง พยุงโลก" พับถุงกระดาษทำมือ เพื่อใช้ใส่ยาหรือสิ่งของผู้มารับบริการ ผลิตจากวัสดุ recycle เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก นำขยะเหลือใช้มาสร้างประโยชน์
"ลดโลกร้อน เป็นหน้าที่ของเราทุกคน แม้ในภาวะที่ต้องต่อสู้กับโควิด-19" 
Green Office สำนักกรรมาธิการ 2
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักกรรมาธิการ 2