• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ส่งมอบประกันภัย (COVID-19) ให้แก่พนักงานทำความสะอาดประจำสำนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.50 น. คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำโดยนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ได้ส่งมอบประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงานทำความสะอาดประจำสำนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวสุกัญญา บุญสมเกียรติ 2.นางวาสนา นามแสงกาง และ 3.นางสาวสุธาศิณีย์ คำดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป