• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกอาชีพให้กับประชาชนหลากหลายอาชีพ บริเวณชายแดนสุรินทร์

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกอาชีพให้กับประชาชนหลากหลายอาชีพ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้ในการดำเนินชีวิต ปัญหาอุปสรรคที่อยากให้รัฐบาลได้พิจารณาช่วยเหลือ ได้แก่ การเพิ่มครูและให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร การเพิ่มงบประมาณ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างในหน่วยงาน กศน.