• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย” โดยกล่าวถึงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายหากนำมาใช้ถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ ทั้งนี้ วัตถุอันตราย แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ 1 ควบคุมกำจัดโรค ชนิดที่ 2 แจ้งพนักงานทราบ ชนิดที่ 3 มีความอันตรายสูงโดยมีใบอนุญาตก่อน และชนิดที่ 4 ห้ามไม่ให้มีการผลิตและนำเข้า โดย ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขมาโดยตลอดซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา โดยเป็นการพิจารณาคู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มีการแก้ไขทั้งหมด 10 มาตรา เพื่อให้มีผลดีกับประชาชนในการประกอบอาชีพต่อไป โดยในส่วนของวุฒิสภามี 4 คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วมกันพิจารณา ประกอบด้วย  กมธ.การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม กมธ. เกษตรและสหกรณ์ กมธ. สาธารณสุข และ กมธ. ทหารและความมั่นคงของรัฐ สำหรับ กมธ. เกษตรและสหกรณ์ดูแลในส่วนของสารวัตถุที่นำมาใช้ในการเกษตร ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจออกประกาศต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตราย โดย กมธ. เกษตรและสหกรณ์ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณา
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา