• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.10 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ปัญหาเครื่องมือโพงพางกีดขวางการเดินเรือในทะเลสาบสงขลา” โดยได้กล่าวถึงสภาพทะเลสาบสงขลาในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าบริเวณร่องน้ำทางเดินเรือมีชาวประมงใช้เครื่องมือโพงพางดักจับสัตว์น้ำ กีดขวางทางสัญจรบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้ร่องน้ำทางเดินเรือตื้นเขิน ทั้งยังเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนและวัยเจริญพันธุ์ ขัดต่อการทำประมงแบบยั่งยืน เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ร่องน้ำทะเลสาบสงขลาที่อาจเกิดการเฉี่ยวชน อันตรายต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก เช่น เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เรือประมงพาณิชย์ เรือสนับสนุนด้านพลังงาน เป็นต้น
     นอกจากนี้ ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาขึ้น โดยมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อดำเนินการวางแผนกำหนดแนวทางรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ทางคณะกรรมาธิการฯ จึงเสนอแนะให้มีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา