• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เขตพระนคร และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 เมษายน  2564 คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมาธิกาาการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เขตพระนคร และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร