• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 19 ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.45 นาฬิกา ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย คณะสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 19 เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564
     โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาและจิตอาสาได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 50 คน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวน 5 คน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต
     สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมของวุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อันมีคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอีกด้วย