• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ (หลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง) ครั้งที่ 15

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ (หลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง) ครั้งที่ 15 หัวข้อ “การนำเสนองาน (Presentation)” โดยมีทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม