• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกับส่วนราชการ ณ บ้านภูตาล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ บ้านภูตาล ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รับฟังความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP Premium บ้านภูตาล ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนที่รับการคัดสรรรางวัลสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 อันเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการดำเนินการในระดับพื้นที่ที่ได้ความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ