• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกับส่วนราชการ ณ จังหวัดพังงา

โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกับส่วนราชการ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต. 813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ  เรือ ต. 813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชน เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของอนุสรณ์สถานฯ รับทราบข้อมูลพื้นฐานของอำเภอตะกั่วป่า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมจากแม่น้ำตะกั่วป่า น้ำทะเลกัดเซาะของชายฝั่ง และความคืบหน้าของโครงการขยายถนน โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำข้อสังเกตและความคิดเห็นของทุกฝ่ายในพื้นที่ ไปเป็นประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการภายใต้บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป