• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสมรรถนะ คุณภาพ และประสิทธิภาพ ของเครื่องคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ศูนย์ข้าวชุมชน 11 แห่ง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น

วันที่ 6-7 มกราคม 2564 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว และนักวิชาการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ตรวจสมรรถนะ คุณภาพ และประสิทธิภาพ ของเครื่องคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ศูนย์ข้าวชุมชน 11 แห่ง ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 จากทั้งหมด 200 แห่งทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณอีก 360 เครื่อง/แห่ง พร้อมเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขนาด 8.5 ตันต่อวัน อีก 20 เครื่อง/แห่งในปีงบประมาณ 2563 และอีก 26 เครื่อง/แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อมุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ส่งมอบให้แก่ชาวนาทั่วประเทศต่อไป