• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.10 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 138 ราย แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม ซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี
.
สำหรับการจัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ในครั้งนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบเครื่องหมาย พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมายเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ