• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 และโรงเรียนบ้านโนนจาน สพป.ชย.เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19
     จากนั้น เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก