• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา เข้าประชุมออนไลน์ AIPA Parliamentary Partnership on Education and Cultural Cooperation for Sustainable Development ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา เข้าประชุมออนไลน์ AIPA  Parliamentary Partnership on Education and Cultural Cooperation for Sustainable Development ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา