• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ศึกษาและรับฟังข้อมูลความต้องการของประชาชน ณ บ้านท่ากะบาก หมู่ 10 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ  บ้านท่ากะบาก หมู่ 10 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดยมี นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ร่วมลงพื้นที่ศึกษาและรับฟังข้อมูลความต้องการของประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ครบวงจรบ้านท่ากะบาก เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่บ้านท่ากะบากให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่จะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป
สำหรับข้อมูลความต้องการของประชาชนที่ได้รับฟังครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะรวบรวบและนำเสนอต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป