• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

การตรวจความพร้อมของห้องประชุมพระจันทรา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระจันทรา อาคารรัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมของห้องประชุมพระจันทรา ซึ่งเป็นห้องประชุมของวุฒิสภา และห้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ห้องอาหารสมาชิก ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ห้องสื่อมวลชน ฯลฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ที่จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้
     ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ความพร้อมในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก จึงได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษาระยะห่าง เช่น มีการตรวจคัดกรองสมาชิกก่อนเข้าห้องประชุม หากพบอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าเกณฑ์จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม มีบริการเจลล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย การจัดที่นั่งภายในประชุม การรับประทานอาหารที่ห้องอาหารจะแบ่งเป็น 3 รอบ ลดจำนวนผู้ติดตามและให้รอในจุดที่จัดไว้เพื่อลดความแออัด เป็นต้น
    ส่วนการประชุมของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีห้องประชุมเพียง 32 ห้องเท่านั้น จะให้ใช้ห้องประชุมที่อาคารสุขประพฤติควบคู่กันไปกับที่นี่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
    สำหรับข้อเสนอของสมาชิกที่ให้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในห้องประชุม ได้มอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภาไปดูแลในเรื่องดังกล่าวแล้ว