• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีนางสาวอุไรวรรณ สมสมัย ผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
.
อุทยานดังกล่าวสร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียง “บ้าน” ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือกรรมสิทธ์ที่ดิน ได้พร้อมใจน้อมเกล้าฯถวายที่ดินจำนวน 4 ไร่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของที่ดินโปรดให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดำเนินการในรูปคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามแนวพระราชดำริ
.
จากนั้น คณะเดินทางฯ ได้เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ อาทิ อาคารพิพิธภัณฑ์ A ห้อง "สร้อยสังวาลย์สวรรค" อาคารพิพิธภัณฑ์ B ห้อง "สร้างสรรค์สว่างไสว" บ้านจำลอง แผ่นหินแกะสลัก อาคารทิมบริวาร และศาลาแปดเหลี่ยม เป็นต้น และยังมีสวนในอุทยานซึ่งแบ่งเป็นสวนส่วนหน้าและส่วนใน สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ใช้พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ รวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ อบรมศิลปะ และงานฝีมือ โดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ต่อไป