• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน แถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง "การสร้างพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ในบริบทไทย"