• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ินทางไปศึกษาแนวทางการจัดที่ดิน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและพบปะกับผู้แทนชาวเล บ้านเขาลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต