• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อสมเกียรติ. ชิตมาโร.

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อสมเกียรติ. ชิตมาโร. เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เพื่อรับฟังแนวคิดธรรมะกับธรรมชาติ