• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไป ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนต จังหวัดพังงา

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก พร้อมด้วย พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และพลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไป
ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้พบปะกับตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา