• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ เข้าสักการะพระธาตุบังพวนและกราบนมัสการพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร)

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ เข้าสักการะพระธาตุบังพวนและกราบนมัสการพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดบังพวน เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดตั้งพุทธมณทล 4 ภาค โดยปัจจัยที่เหมาะสม อาทิ สถานที่ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์มีอัตลักษณ์โดดเด่น และได้รับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน มีอาณาบริเวณสำหรับใช้ปฏิบัติธรรม ใช้ในการให้ความรู้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเพียงพอมีภูมิศาสตร์เหมาะสม การคมนาคมสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมาธิการจะได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดตั้งพุทธมณทล 4 ภาค ให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำภาคสืบไป