• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ดินทางไป ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก พร้อมด้วย พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และพลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไป
ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และการจัดการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพังงา