• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระใส ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ เข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระใส ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย และกราบนมัสการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (พระศรีวชิรโมลี) เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย (พระครูภาวนาธรรมโฆสิต) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีพุทธมณทล 4 ภาค เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนา โดยจะศึกษาแนวทางการดำเนินงานให้มี 1 วัด 1 ตำบล เป็นวัดตัวอย่างแก่วัดอื่นให้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป