• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ฯ นำคณะกรรมาธิการ เข้ากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ณ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน ณ วัดป่าภูก้อน

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ เข้ากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ณ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน ณ วัดป่าภูก้อน เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้พื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างพุทธอุทยาน วัดป่าภูก้อน(การต่อใบอนุญาต) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง