• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ด้เดินทางไปดูงานปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

ันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดย พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปดูงานปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอาทิตย์  วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา  ให้การต้อนรับคณะ และร่วมประชุมหารือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

จากนั้นคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาระบบการขนส่งสินค้าชายแดน โดยนายภักดี  ดุลยพิจารณ์ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ