• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564