• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ในการถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ วังศุโขทัย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ในการถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2564