• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวขนิษฐา ทองทา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวขนิษฐา ทองทา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สำนักงานประธานวุฒิสภา ทั้งนี้ นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดแก้วสุริย์ฉาย ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร