• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้ารับพรจากประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11.45 นาฬิกา ณ ห้องงบประมาณ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สผ.) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้ารับพรจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564