• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ ร่วมงานฌาปนกิจศพนาง กิมเตียง ศรีแก้ว มารดาของนางพรพิมล ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส ณ วัดอินทา จังหวัดนครสวรรค์

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ ข้าราชการสำนักภาษาต่างประเทศ และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานฌาปนกิจศพนาง กิมเตียง ศรีแก้ว มารดาของนางพรพิมล ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักภาษาต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดอินทาราม ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์