• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักบริหารงานกลาง จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 31 คน โดยมี นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม โดยในส่วนของการบรรยายมี พันตำรวจเอก สถิตย์ วิชัยกุล ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ "การควบคุมฝูงชนขั้นพื้นฐานตามแนวทางของสหประชาชาติ" "พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558" และ "กฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในการควบคุมการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ"