• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

นายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ นายสมาน ปังหาญเดช

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา นายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ นายสมาน  ปังหาญเดช  บิดาของ นางสง่า  แทบทาม ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส กลุ่มงานชวเลข 4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข พร้อมด้วยข้าราชการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข  ณ วัดบ้านโดน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม