• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรและวิทยากร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
 
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรและวิทยากร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 25 คน โดยมี นายอธิ อนันตศิลป์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นางนวรัตน์ สถาพรนานนท์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักสอบสวน 2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำสำนวนและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน"