• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.พลเอก ธีรเดช มีเพียร  สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยนายบุญชัย  โชควัฒนา อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 49 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ณ ห้องโถง ชั้น1 อาคารสุขประพฤติ