• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ สำนักวิชาการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งดำรงตำแหน่งวิทยากรสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 และสำนักกรรมาธิการ 3 ที่ผ่านการอบรมโครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ กิจกรรม “การเขียน Policy Brief สำหรับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รวมทั้งกล่าวให้โอวาทและชี้ให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของการทำหน้าที่ทางวิชาการของบุคลากร ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และได้แนะนำถึงบทบาทการดำเนินงานใหม่ของ สกสว. รวมทั้งการจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม