• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมสรุปประเมินผลและเป็นประธานปิดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนแก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมสรุปประเมินผลและเป็นประธานปิดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนแก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์